Ένας από τους πέντε κύριους τομείς δραστηριοτήτων της MOBIAK είναι το MOBIAKTrainers. Στα πλαίσια αυτού του τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, η MOBIAK διεξάγει περιοδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις της ή εκτός των κεντρικών της γραφείων σε όλη την Ελλάδα. Το όραμα της εταιρίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου για την πυρασφάλεια αρχίζει να παίρνει άλλη μορφή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι να γνωρίζουν και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στον πυροσβεστικό εξοπλισμό και την πυρασφάλεια, είτε στο σπίτι είτε σε έναν εργασιακό χώρο, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού κινδύνου. Η εκπαίδευση σε τέτοια θέματα είναι ελλιπής στη χώρα μας και η MOBIAK είναι εδώ για να το αλλάξει αυτό. Αναφερόμενη σε κάθε οργανισμό και φορέα, η MOBIAK σας ενημερώνει ότι τα σεμινάρια συνεχίζονται με το νέο έτος και είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε μαζί σας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τη ΜΟΒΙΑΚ