Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι βασικοί πυλώνες της</h3
Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει τη βάση της στη μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και στην προσπάθεια για κυκλική οικονομία. Περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που γίνεται προς βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αναδεικνύοντας τον σεβασμό προς το συνάνθρωπο και προς το περιβάλλον.

Για τη ΜΟΒΙΑΚ η εξασφάλιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής της και έναν από τους κύριους στόχους της. Για να γίνει αυτό εφικτό γίνονται προσπάθειες μέσα από συλλογικές πράξεις, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, και σύμφωνα πάντα με το Κώδικα Ηθικής της. Ο Κώδικας αυτός δημιουργήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας με βιώσιμα κριτήρια αλλά και να γίνουν σαφή προς όλους τα πιστεύω και οι αξίες της εταιρείας που την οδήγησαν στην κορυφή.

Μέσω αυτού του Κώδικα επιτρέπεται σε κάθε εργαζόμενο της ΜΟΒΙΑΚ να πράττει ελεύθερα με σεβασμό στις αρχές της, αλλά και να συνάπτει συνεργασίες με οργανισμούς, εταιρείες και ανθρώπους όμοιων αξιών. Η εταιρεία προτρέπει όλους τους συνεργάτες της να ακολουθήσουν τον Κώδικα Ηθικής της, ο οποίος λειτουργεί ως βάση για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Η ΜΟΒΙΑΚ με πυξίδα τις Αξίες της και Όραμά της τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμμετέχει σε Τοπικές Προσπάθειες Προσφοράς και στον Εθελοντισμό, ενώ καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για τη Διαφύλαξη και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Οι δράσεις που πραγματοποιούνται από τα στελέχη της σε αυτούς τους τομείς είναι ποικίλες και συνοπτικά μπορούν να καταταχθούν όπως παρακάτω.

  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Think Green!
Take a stand of the love of Green!

Κοινωνία

Εκπαίδευση και Αθλητισμός

Η ΜΟΒΙΑΚ ήδη από το 1977 που ξεκίνησε τη δράση της, είχε θέσει ως βασική αρχή της την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της με ποικίλα μέσα. Στηρίζουμε εδώ και σχεδόν μισό αιώνα την τοπική κοινωνία μέσω δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης προσφέροντας χρήματα ή προϊόντα σε φιλανθρωπικές διοργανώσεις, ενισχύοντας εκπαιδευτικά ιδρύματα, στηρίζοντας φοιτητικές διοργανώσεις, ενισχύοντας αθλητές και τοπικές αθλητικές ομάδες.

Πιστεύουμε στις ανθρώπινες σχέσεις επενδύοντας συνεχώς σε αυτές, φτάνοντας όλο και πιο κοντά στο όραμά μας για ένα βιώσιμο, ασφαλές και ποιοτικό μέλλον για όλους.
Ένας κύριος άξονας δράσης μας προσανατολίζεται στην εκπαίδευση, ενώ μέσω αυτού έχουμε καταφέρει έμπρακτα και τη στήριξη των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ΜΟΒΙΑΚ στηρίζει τους μηχανικούς του Ιδρύματος, όχι μόνο σε δράσεις τους κατά τη φοίτησή τους, αλλά και προσφέροντας Υποτροφία στον πρώτο Χανιώτη απόφοιτο, κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων τους. Η Υποτροφία περιλαμβάνει χρηματικό ποσό καθώς και την ευκαιρία για συνάντηση και συζήτηση με στελέχη της εταιρείας πάνω σε θέματα μηχανικής, κομμάτι που μας συνδέει απόλυτα λόγω της φύσης του αντικειμένου μας.
Παράλληλα με αυτή μας τη συνεργασία, βρισκόμαστε δίπλα σε σχολεία αλλά και σε οργανισμούς που επιθυμούν να διευρύνουν τη γνώση τους σε προϊόντα πυρασφάλειας, πραγματοποιώντας εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις λύσεων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μας, αλλά και όπου αλλού αυτό είναι εφικτό. Διοργανώνουμε σεμινάρια, τόσο για το προσωπικό μας όσο και για τους συνεργάτες μας, καθώς με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε υψηλά επίπεδα γνώσεων αναφορικά με τα προϊόντα μας εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια του τελικού χρήστη.

Επίσης η ΜΟΒΙΑΚ, όντας πολλά χρόνια ένθερμος υποστηρικτής του αθλητισμού, ενισχύει μέσω χορηγιών τοπικές ομάδες και αθλητές για την επίτευξη των στόχων τους. Επιπλέον ανά διαστήματα συνάπτει και μακροχρόνιες συνεργασίες με αθλητές από ποικίλους αθλητικούς χώρους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί Μέγα Χορηγό αθλήτριας από το χώρο του στίβου.
Η ΜΟΒΙΑΚ, βρίσκεται δίπλα στην αθλήτρια, όντας αρωγός σε κάθε της προσπάθεια και σε κάθε αγώνα, καθώς τα τελευταία χρόνια τόσο η ίδια όσο και η εταιρεία έχουν καταφέρει με σκληρή δουλειά και επιμονή την επίτευξη όχι μόνο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλλά και τη δημιουργία μίας σταθερής συνεργασίας.

Εργασία

Στη ΜΟΒΙΑΚ επενδύουμε συνεχώς σε ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον εργασίας. Δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, αναζητώντας το πάθος για εργασία, το σεβασμό και την ειλικρίνεια στις εργασιακές μας σχέσεις. Με οδηγό τον Κώδικα Ηθικής που έχουμε θεσπίσει ως εταιρεία ενθαρρύνουμε τις συζητήσεις μεταξύ των μελών μας σεβόμενοι κάθε άποψη.

Κύριο μέλημά μας αποτελεί ο εναρμονισμός του προσωπικού στους Κανόνες Ασφάλειας της εταιρείας. Για την αποφυγή κάθε πιθανού κινδύνου και ατυχήματος, φροντίζουμε συνεχώς για την σωστή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στα σημεία παραγωγής μας, ενώ για το χειρισμό των μηχανημάτων μας προσλαμβάνονται άτομα με τις αντίστοιχες άδειες χειρισμού.
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του προσωπικού φροντίζοντας μέσα από τακτικούς ελέγχους στην τήρηση των κανόνων, στοχεύοντας στη διατήρηση μηδενικών ατυχημάτων εργασίας.

Εκπαίδευση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η εταιρεία υποστηρίζει την προώθηση της συνεχείς εκπαίδευσης, ενώ εφαρμόζοντας το σύστημα 14001 της παρέχεται η ευκαιρία για πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων προς όφελος των εργαζομένων σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Παράλληλα, η ΜΟΒΙΑΚ εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για την επένδυση στις νεότερες γενιές, καθώς τις θεωρεί το κλειδί προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις νεότερες γενιές αναφορικά με την σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και τις ατομικές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν, και να επηρεάσουν το περιβάλλον μακροπρόθεσμα, η εταιρεία διοργάνωσε κλιματικό εργαστήρι για παιδιά στις κεντρικές εγκαταστάσεις της.

Σε στενή συνεργασία με μια ομάδα ειδικευμένων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η εν λόγω πρωτοβουλία, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση παιδιών πάνω σε αυτές τις κρίσιμες έννοιες, ενώ δόθηκε έμφαση και στην ανάδειξη της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης που όλοι φέρουμε.

Έμπρακτη Υποστήριξη Περιβαλλοντικών και Ανθρωπιστικών Οργανισμών

Η εταιρεία εκφράζει τη σθεναρή δέσμευσή της για συνεχή υποστήριξη περιβαλλοντικών και ανθρωπιστικών ιδρυμάτων, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα πορεία στην εταιρική της πρακτική.
Τα εν λόγω ιδρύματα εξαρτώνται κυρίως από την πολύτιμη προσφορά εθελοντών και από τις δωρεές του κόσμου, με το έργο που παράγουν να αποτελεί ανεκτίμητο πλούτο για τη κοινωνία μας. Έχοντας ως στόχο την βιωσιμότητα και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στους κύριους άξονες δραστηριοποίησης τους, κάθε μικρή ή μεγάλη προσφορά από εμάς στέκεται για εκείνους σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια τους.
Μέχρι τώρα η εταιρεία έμπρακτα έχει σταθεί δίπλα σε μεγάλο περιβαλλοντικό οργανισμό προσφέροντας προϊόντα που είχαν ανάγκη, καθώς και σε ένα νεοσύστατο οργανισμό που επιδιώκει την ενημέρωση των πολιτών για πυρκαγιές αλλά και τη φροντίδα εγκαυμάτων και τραυμάτων.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για στήριξη τέτοιων εγχειρημάτων με την προοπτική ενός μέλλοντος όπου άνθρωπος και φύση θα συνυπάρχουν με αρμονία.

Με το βλέμμα στο Περιβάλλον

Προϊόντα και Υλικά Κατάσβεσης Φιλικά προς το Περιβάλλον

Στη ΜΟΒΙΑΚ βρισκόμαστε διαρκώς σε μία αναζήτηση νέων προϊόντων και λύσεων. Η τεχνολογία σε κάθε τομέα εξελίσσεται συνεχώς και εμείς εξετάζουμε αδιάλειπτα κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ώστε να σας προσφέρουμε την ιδανικότερη λύση σε κάθε σας ανάγκη.

Τα υλικά κατάσβεσης, που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα πυρόσβεσης, είναι ποικίλα. Για παράδειγμα, οι αφροί πυρόσβεσης στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από φθόριο για ενίσχυση της αποδοτικότητας τους. Το φθόριο όμως αποτελεί μία ένωση με αποδεδειγμένη πλέον επιβλαβή επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου αλλά και στη φύση. Για αυτό το λόγο η ΜΟΒΙΑΚ εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα της με πυροσβεστήρες χωρίς φθόριο και άλλα προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα συστήματα ΙNERGEN (IG), όπως το ΙG 541, IG 55, IG 100, κτλ, συγκαταλέγονται στην κατηγορία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον καθώς αποτελούνται από αδρανή αέρια.
Στην ίδια κατηγορία προϊόντων εμπίπτουν και τα συστήματα με υλικό FK-5-1-12, όπως το Σύστημα Μινιατούρα JOB, FIREBOY, E-BULB και τo σύστημα THESEUS. Το υλικό FK-5-1-12 πρόκειται για ένα κατασβεστικό υλικό το οποίο δεν υπόκειται σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις καθώς έχει μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα μόλις πέντε ημέρες.

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον είναι και οι πυροσβεστήρες για μπαταρίες λιθίου. Οι πυροσβεστήρες αυτοί έχουν ως βάση τους το υλικό βερμικουλίτης, με το οποίο επιτυγχάνεται η κατάσβεση πυρκαγιών όχι μόνο σε μπαταρίες λιθίου αλλά και σε ηλεκτρικές συσκευές. Ο βερμικουλίτης αποτελεί υλικό φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Επίσης η ΜΟΒΙΑΚ, εμπορεύεται και πυροσβεστήρες τύπου Υδρονέφωσης (Water Mist) με βάση το νερό που δεν αφήνουν κατάλοιπα, είναι μη τοξικοί, μη επιβλαβείς και ασφαλείς για χρήση σε χώρους με ανθρώπινη παρουσία. Πρόκειται για μία νέα τεχνολογία που καθιστά τα προϊόντα αυτά κατάλληλα για πυρκαγιές τύπου A, B, C, E και F, καθώς τα μικρά σταγονίδια νερού που απελευθερώνονται, αυξάνουν την κατασβεστική δράση του κατασβεστικού υλικού.

Στόχος της εταιρείας για το άμεσο μέλλον είναι η επίτευξη της αύξησης του ποσοστού πωλήσεων των προϊόντων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Η ανταποδοτική ανακύκλωση αποτελεί ένα είδους σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, που επιβάλλει υποχρεώσεις στις εταιρείες προϊόντων αναφορικά με την ανακύκλωση υλικών μετά τη λήξη της χρήσιμης ζωής τους. Το σύστημα επίσης προτρέπει τους ίδιους τους καταναλωτές να επιστρέφουν τα προϊόντα μετά τη χρήση, στα σημεία συλλογής όπου τα υλικά μπορούν να ανακυκλώνονται.
Οι στόχοι της ανταποδοτικής ανακύκλωσης περιλαμβάνουν τη μείωση των απορριμμάτων και την ενθάρρυνση των καταναλωτών για ανακύκλωση. Η εταιρεία στα πλαίσια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και όντας εταιρεία που κατασκευάζει και εισάγει προϊόντα, υπόκειται σε ετήσιες περιβαλλοντικές χρεώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία και στις δραστηριότητες των εργοστασίων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης έχει σκοπό να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση των πόρων και να μειώσει το αντίκτυπο των απορριμμάτων στο περιβάλλον. Επιπλέον, ενθαρρύνει τη βιομηχανία να σχεδιάζει προϊόντα που είναι πιο εύκολα ανακυκλώσιμα και λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον.

Ετήσιοι Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Η εφαρμογή του συστήματος ISO 14001 στην εταιρεία αποτελεί σημαντική δέσμευση προς την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το σύστημα προωθεί την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών που οδηγούν σε βελτιωμένη απόδοση και βιωσιμότητα.

Η εταιρεία μέσω αυτού του συστήματος έχει την υποχρέωση να θεσπίζει ετήσιους περιβαλλοντικούς στόχους που προάγουν την πράσινη εξέλιξη των εργασιών της. Οι στόχοι αυτοί εστιάζουν σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, της ανακύκλωσης πλαστικών, λαμπτήρων και μπαταριών, καθώς και της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ευρύτερη οικολογική τους συνείδηση τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.

Αυτές οι πρωτοβουλίες και η θέσπιση των στόχων είναι ωφέλιμες όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά μπορούν επίσης να έχουν οικονομικά οφέλη για την εταιρεία, καθώς ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας και αυξάνουν την αποδοτικότητα.

Η αξιολόγηση και η σταδιακή εξέλιξη των περιβαλλοντικών στόχων αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για σταθερή βελτίωση και ανάπτυξη, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Σύνδεση με τη Φύση

Με απώτερο στόχο την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης σειράς δράσεων προς επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια η ΜΟΒΙΑΚ υιοθετεί και εφαρμόζει πρόγραμμα δενδροφύτευσης στο Ακρωτήρι Χανίων όπου βρίσκονται και οι κεντρικές εγκαταστάσεις της.

Οι δενδροφυτεύσεις αποτελούν εξαιρετικά ωφέλιμες πράξεις για το περιβάλλον αφού μειώνουν την κλιματική αλλαγή με τα δέντρα να απορροφούν το CO2 του αέρα μέσω της φωτοσύνθεσης τους, ενώ παράλληλα παράγουν οξυγόνο.

Επίσης δρουν θετικά στο έδαφος αυξάνοντας την γονιμότητα του, συγκρατώντας την υγρασία του, ενώ βοηθούν και στη συγκράτηση των υδάτων σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτων βροχοπτώσεων.
Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του δήμου, πραγματοποιούμε αυτή την ενέργεια με σκοπό και τη δική μας συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κυκλική Οικονομία

Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια μορφή εξέλιξης της ανακύκλωσης. Σκοπός της είναι να ενισχυθεί η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη κατανάλωση των φυσικών πόρων.
Για μία κατασκευαστική εταιρεία όπως τη ΜΟΒΙΑΚ, αυτό σημαίνει σχεδιασμό προϊόντων με αντοχή, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανακατασκευής, ώστε αυτά να διατηρούνται πραγματοποιώντας κύκλους στην οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε την αξία των προϊόντων μας για περισσότερο χρονικό διάστημα, ενώ συμβάλλουμε στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων μας μέσω της διαδικασίας την ανακύκλωσης.

Στη ΜΟΒΙΑΚ έχουμε τη δυνατότητα ανακύκλωσης κάθε απόβλητου που προκύπτει από έναν πυροσβεστήρα κατά τη διάρκεια συντήρησης ή αναγόμωσης του. Επίσης διαθέτουμε ειδική άδεια για τη διαχείρισή τους εντός των εγκαταστάσεών μας, η οποία καλύπτει πλήρως την ανακύκλωση κάθε μέρους του πυροσβεστήρα, ακόμα και της απόβλητης πυροσβεστικής σκόνης. Τα ανακυκλώσιμα μέρη του πυροσβεστήρα, Μέταλλα (αλουμίνιο, μπρούτζος, χαλκός) και Σιδηρούχα Μέταλλα, παραλαμβάνονται από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, όπου έπειτα από κατάλληλη διαλογή και επεξεργασία ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εφήμερων ή νέων καταναλωτικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται επαρκώς οι φυσικοί πόροι του πλανήτη και δε διαταράσσεται η γεωπεριβαλλοντική ισορροπία, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον από τη διάνοιξη και τη λειτουργία μεταλλείων, εξοικονομώντας μεγάλα ποσά ενέργειας.

Παράλληλα με αυτή μας τη δυνατότητα, η ΜΟΒΙΑΚ προάγει και άλλες ενέργειες ανακύκλωσης, συμβάλλοντας και εκεί στην διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις διεργασίες μας. Οι ενέργειες αυτές καλύπτουν υλικά, όπως:
Πλαστικά (πλαστικές συσκευασίες και πλαστικά καπάκια), Γυαλί (γυάλινα μπουκάλια και συσκευασίες), Συσκευασίες από Χαρτί ή Χαρτόνι, Μπαταρίες, Λαμπτήρες, Δοχεία Μελανιών και Τόνερ, Ξύλινες Παλέτες καθώς και Απορριπτόμενο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό.

Η κυκλική οικονομία ευνοεί στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραγωγικής δραστηριότητας που συμβάλλουν αρνητικά στην ανθρώπινη υγεία και στη φύση.
Η ΜΟΒΙΑΚ δεσμεύεται στην διατήρηση του ζήλου της για βιώσιμη ανάπτυξη και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων της σε νέες αγορές.

Banner ESPA